Видеото по-долу е заснето преди повече от 27 години. Вижте как неповторимият д-р Карл Сейгън за минута и половина успява много добре да опише нашето настояще. А може би и нашето бъдеще (ако решим да имаме такова).

Проблема е глобалното затопляне – повишаването на температурата на планетата заради парникови газове в атмосферата като въглероден двуокис и метан.

Опасностите са същите – измиране на гори, суши, пожари, заливане на крайбрежните градове, климатични бежанци, пандемии и др. бедствия.

Решенията също:

  1. Повишаване на ефективността на използване на фосилни горива.
  2. Научни изследвания и развитие на алтернативни източници на енергия, особено слънчева енергия.
  3. Залесяване в глобален мащаб.
  4. Изваждане от бедност на долният милиард от човечеството, като първа стъпка към намаляване на човешката популация.

Всяко едно от тези неща има смисъл само по себе си.” – казва Карл Сейгън и мисля, че е прав. Въпросът е колко ще го разберем и доколко ще го послушаме.