Когато си в “Списъка на Шиндлер”, гледащ значката, но в предопределено време-пространство в което си едновременно там и години назад, осъзнаващ изборите си като неизбежно насочващи те към тази точка от време-пространството!