Днес ми бе напомнено по един доста ярък начин, че функцията на интелигенцията е да служи на власта. И да мрънка когато неизбежната корупция, продукт на безпринципната, опортюнистична подкрепа се обърне срещу тях и започне да ги засяга лично.

История в три поста.

Тука може да видите г-н Асен Генов как буквално си измисля неща, които Роджър Уотърс е казал. В услуга на анти-руската пропаганда:

Руссия

Тука развива теорията, че ако Роджър Уотърс не е адресирал конкретно формулирана от г-н Генов тема, по конкретно формулиран от него начин, то Уотърс е “страхливец”, на който изглежда не бива да се обръща внимание.

Не струва много много като аргумент, но като атака срещу личността на Уотърс и, като продължение, за подхранване на анти-руски настроения става:

Израел

Тука, и от това най-много боли, г-н Генов комай полага основи за пропагандния блиц, който ще трябва да продаде агресивна война с Иран:
JCPOA

И всичко това това в разстояние на едва няколко часа…