“Бъдете сигурни, ще нападнем Крим!”

Дали пък това не е причината за войната?
Дейвид Сакс изглежда мисли нещо подобно.

Ако се чудите откъде е цитата си отговорете на следния въпрос: каква интерпретация може да се направи на следните извадки от споразумението за стратегическо партньорство от 10 ноември, 2021-ва?

Съединените щати подкрепят правото на Украйна да решава своя собствен бъдещ външнополитически курс без външна намеса, включително по отношение на стремежите на Украйна да се присъедини към НАТО

Подчертава непоклатимия ангажимент към суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, включително Крим”