Братята американци нееднократно за изразявали готовността си да се бият с Русия до последния украинец.

Не мога да се оттърся от мисълта обаче, че това някак подкопава повелята на пропагандата да си мълчим и да се носим по течението, защото “ами желанието на украинците”.

Все пак едва ли има някакво значимо мнозинство от украинци, които да са съгласни на “до последния украинец” сделката. Да не излезе накрая, че препратката съдържаща се в “желанието на украинците” всъщност се свежда до малка клика от клиентския режим в Киев и надпартийния консенсус за повече война във Вашингтон?